Štambuchy

You are here

Štambuchy (památníky, alba amicorum) jsou druhem typicky novověkých rukopisů. Jejich držitelé si do knih obvykle drobného formátu nechávali vpisovat pamětní záznamy a osobní věnování svých přátel. Často šlo o citáty, dokumentující vzdělanost či sečtělost pisatelů, nebo o jejich hesla. Text někdy doplňuje buď erb pisatele nebo i rozsáhlejší výjev – tato výzdoba byla obvykle dílem profesionálních malířů.
Zápisy v těchto rukopisech nám umožňují poznat styky jejich držitelů, odrážející jejich postavení na společenském žebříčku, a často i jejich putování. Památníky urozených osob mapují kavalírské jízdy – cesty za vzděláním, na nichž mladí šlechtici poznávali cizí země, učili se jejich jazyk a navazovali pro budoucnost užitečné kontakty. Dalším okruhem osob, které nezřídka zanechaly v památnících svůj podpis, byli studenti a přednášející na univerzitách navštěvovaných v rámci studijních cest, a své záznamy mohli připojovat i příbuzní nebo sousedé.

Tags: