Gotické vazby - VKOL

You are here

Digitalizované dokumenty s gotickými vazbami z fondů Vědecké knihovny v Olomouci - podklady pro seminární práci.

Questions, thoughts and opinions related to this posting

Treml
May 26th, 2014
Ve Vašich podkladech se nacházejí i dokumenty, které nemají gotické vazby nebo v jejich popisech nejsou gotické vazby zmíněny. Prosím, zkontrolujte si svůj výběr a poté se věnujte podrobnému popisu vazeb - nejprve u digitalizovaných dokumentů. Další konzultace proběhne za 14 dní. FiT