Codex musicae sacrae nec non profanae - notace

You are here

Ukázka možností práce při bádání nad předklasickými hudebními prameny v Manuscriptoriu - doplňování virtuálních dokumentů složených z oficiálního obsahu pomocí vkládání externích souborů uživatelem.

Moderní notace byla připravena pomocí softwarové aplikace MConductus, vyvíjené v roce 2013 pod záštitou Národní knihovny ČR.

[Codex musicae sacrae nec non profanae]


Questions, thoughts and opinions related to this posting

lenkaci
May 22nd, 2014
Vážení, při přípravě své disertační práce jsem přepisovala část rukopisu DG IV 47 (folia 176r-183r). Pokud byste měli zájem o skeny s přepsanými stranami, můžete si je stáhnout ze stránek www.cimusica.cz. Přeji hezký den L. Cisiojánová
demo
May 22nd, 2014
Děkujeme Vám za nabídku.