Středověké rukopisy Národní knihovny České republiky

Jste zde

Česky

Další skupina digitalizovaných dokumentů NK ČR čítá 19 středověkých kodexů. Nejstarším z nich je rukopis IV.D.7, který byl ve své většině napsán kolem poloviny 11. století ve skriptoriu kláštera v Břevnově, nejstarším doloženém skriptoriu v českých zemích, a obsahuje homilie na evangelia papeže Řehoře I. Rovněž další kodexy jsou převážně českého původu a byly napsány v rozmezí 13.-15. století. Zaznamenávají díla teologická (mj. církevních otců Augustina, Jeronýma, Řehoře a Isidora ze Sevilly), biblické výklady (např. Haymona z Auxerre, Honoria z Autunu, Mikuláše z Lyry, Mikuláše z Gorranu), texty kazatelské a v menší míře církevně-právní, rétorické, astronomické a filozofické. Liturgické rukopisy jsou zastoupeny breviářem druhé poloviny 13. století IV.D.9, který byl podle některých rubrik nejspíše užíván při kostele sv. Víta na Pražském hradě. Iluminacemi jsou zdobeny rukopisy IV.D.10 (figurální iniciála s P. Marií a Ježíškem, po stranách dvojice postav) a IV.E.19 (ornamentální iniciály).

 

Seznam dokumentů

Textus polemiciIV.C.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiIV.C.24; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiIV.E.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Gregorius papa I. (Magnus): Homiliae quadraginta in evangeliaIV.D.7; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
az-Zarquali (Arzachel): Canones tabularumIV.E.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Pseudo-Dionysius Areopagita: Tractatus varii et epistolae cum expositioneIV.E.23; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiIV.C.27; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Martinus de Horzepnik: Glossa in I-XII libros Metaphysicae Aristotelis cum textu eiusdemIV.E.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiIV.B.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones in Cantica canticorum et alii textusIV.C.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumIV.D.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts