Bible Muzea Českého ráje v Turnově z roku 1513

Jste zde

Česky

Muzeum Českého ráje v Turnově digitalizovalo bibli, vytištěnou v Lyonu u Jacquese Sacona v roce 1513 (inv. č. HST 3089). Její text s rejstříky, prology a dalšími doprovodnými texty je zdoben řadou dřevořezů a iniciál, které jsou v tomto exempláři převážně kolorovány. Neznámý uživatel do tisku také rukou doplnil soupis perikop a alfabeticky řazený rejstřík incipitů žalmů.

 

Seznam dokumentů

Bibliainv. č. HST 3089; Muzeum Českého ráje v Turnově; Turnov; Česko

Related Posts