Novověké hudební rukopisy Muzea východních Čech v Hradci Králové

Jste zde

Česky

Z fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové byl zpřístupněn homogenní soubor pěti notovaných kodexů, které vznikly v 16. nebo na začátku 17. století a patřily literátskému bratrstvu při kůru chrámu sv. Ducha v Hradci Králové (Hr 30-34). Po obsahové stránce jde o záznamy jednotlivých hlasů latinských vícehlasých mottet a písní nebo mešních zpěvů.

 

Seznam dokumentů

/Vícehlasé latinské mše - diskant/Hr-30; Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Hradec Králové; Česko
/Vícehlasé latinské mše - bas/Hr-31; Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Hradec Králové; Česko
/Motteta latinská - vagans/Hr-32; Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Hradec Králové; Česko
/Motteta latinská - diskant/Hr-33; Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Hradec Králové; Česko
/Vícehlasé latinské mše - tenor/Hr-34; Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Hradec Králové; Česko

Related Posts