Digitalizované památky Slovanské knihovny NK ČR

Jste zde

Česky

Zpřístupněné dokumenty Slovanské knihovny pocházejí z období od 16. do 18. století a jsou mezi nimi zastoupeny jak rukopisy, tak tisky; po jazykové stránce je kromě církevní slovanštiny přítomna hlavně stará chorvatština. Pro kulturní historii je významná zejména tzv. Ostrožská bible, první kompletní vydání všech biblických knih církevněslovanským jazykem z roku 1581, a první tištěné vydání evangeliáře na Ukrajině (Lvov, 1636).

 

Seznam dokumentů

[Sbornik]A II-17; Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Meditationes Grammaticales pro Lingua Slavonica...T 4164 (J 7174); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Veras Niku Pervani i Gospogki Ieli Jirovivizi 1719 + [Rukopis z konce 17. stol.]T 4182 (J 7192); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
[Psaltyr, Časlovec‘, Poslědovanije c“rkovnago pěnija]T 4314 (R 091/16); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Evangelion sirěč“T 8077 (Rc 13179); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
[Biblia sirěč knigy Větchago i Novago Zavěta po jazyku slověnsku...]T 9292 (R 09/533); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Ćesko
AzbukividnjakT 455 (S 1936); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko

Related Posts