Staré tisky muzea a galerie v České Lípě

Jste zde

Česky

Ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bylo zpřístupněno 16 starých tisků nebo jejich konvolutů, až na výjimky bohemikálního původu z doby od 16. do přelomu 18.-19. století. Jde o část souboru, který této instituci odkázal Bohumil Malotín, a v řadě případů se jedná o díla dochovaná unikátně. Z hlediska obsahu jde o kalendáře (některé i s rukopisnými vpisky), modlitby a písně, knížky lidového čtení, postily a další texty. Mezi jazykově českými tisky je výjimkou pouze převážně latinský soubor Hymnodia Franciscana.

 

Seznam dokumentů

Johann Spangenberg: PostilyST 110, př. č. 70109; Česká Lípa; Česko
[Duchovní křesťanské katolické jádro]ST 172, př. č. 70171; Česká Lípa; Česko
Hymnodia FranciscanaST 173, př. č. 70172; Česká Lípa; Česko
Samuel Solanus: Nový domovní a pocestný kalendář na rok 1721ST 177, př. č. 70176; Česká Lípa; Česko
Krátké vejklady o důmělém zdání snůST 478, př. č. 70477; Česká Lípa; Česko
[Konvolut českých tisků]ST 479, př. č. 70478; Česká Lípa; Česko

Related Posts