Odešel otec zakladatel

Jste zde

Česky

Dne 29. srpna 2021 zemřel Ing. Stanislav Psohlavec, jeden ze zakladatelů Manuscriptoria.

Standa se hned od zahájení transformace v devadesátých letech stal důrazným propagátorem digitalizace písemného a dokumentového dědictví v paměťových institucích. Už na samém počátku spolupracoval s Národní knihovnou České republiky na prvních pilotních projektech, které probíhaly v součinnosti s UNESCO. V souvislosti s tím byl hlavním autorem standardu DOBM doporučeným UNESCO pro digitalizaci kulturního dědictví. Podílel se i na výzkumu zpracování digitálních obrazů v kontextu přípravy komplexních digitálních dokumentů. Aktivně se ve spolupráci s Národní knihovnou i v rámci evropské kooperace účastnil práce na tvorbě, využití a rozvoji standardů MASTER a ENRICH určených pro digitální zpřístupnění rukopisů a dalších historických a vzácných dokumentů. Tyto standardy dovolují kromě digitálních obrazových kopií zpřístupňovat také plné texty, audio, video apod. Tak jsme v průběhu leckdy vášnivých diskusí se Standou postupně dospěli k tomu, že digitalizace není jen dělání obrázků.

Standardem DOBM byly mimochodem položeny i základy digitalizace novin a počátky aktivit, které byly později zúročeny v digitální knihovně Kramerius. Standa byl také odborníkem na optické disky, díky němu se stala Národní knihovna České republiky šestou institucí na světě, která počala vydávat svou národní bibliografii na CD-ROM.

V souvislosti s těmito jeho všestrannými aktivitami vzniklo Manuscriptorium, nejprve snad jaksi mimochodem jako tzv. otevřený katalog historických fondů a teprve později jako plnohodnotná digitální knihovna. Tím Standa položil základ pro nynější rozvoj Manuscriptoria cestou virtuálního badatelského prostředí pro práci s písemným a dokumentovým dědictvím, na kterém se však bohužel již nebude moci podílet.

Budeme na něj vždy vzpomínat jako na Otce zakladatele Manuscriptoria. Requiescat in pace.

Related Posts