Digitalizované rukopisy Vojenského historického ústavu Praha

Jste zde

Česky

Knihovna VHÚ Praha zpřístupnila ze svých sbírek dalších 21 rukopisů z rozmezí konce 17. až první poloviny 20. století. Nejstarší část představují hlavně teoretická pojednání z oblasti vojenství a fortifikační techniky. Z přelomu 19. a 20. století pochází kronika vojenské školy v Hranicích na Moravě (IIR G 413). Homogennější skupinu tvoří deníky a osobní vzpomínky na první světovou válku (IIR C 13301, IIR D 3323, IIR F 642).

 

Seznam dokumentů

Otto Riepe: Mein Tagebuch aus dem Weltkrieg 1914-1918, 1. TeilIIR C 13301/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Otto Riepe: Mein Tagebuch aus dem Weltkrieg 1914-1918, 2. TeilIIR C 13301/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
František Pavel: Vzpomínky ze světové války 1914-1918IIR D 3323/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
František Pavel: Vzpomínky ze světové války 1914-1918 (album fotografií)IIR D 3323/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Vyobrazení uniforem]IIR D 458; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Projet d'un Port de MerIIR F 357; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Obrazový materiál k dílu Exercice sur lez Fortifications]IIR F 415/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Obrazový materiál k dílu Exercice sur lez Fortifications]IIR F 415/3; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Kriegstagebuch des III. Bataillon Infanterie-Regiments Nr. 54 (1916-1917)IIR F 642/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Kriegstagebuch des II. Bataillon Infanterie-Regiments Nr. 54 (1916-1917)IIR F 642/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Anlagen zum Kriegstagebuch des Infanterie-Regiments von der Goltz [s dalšími dokumenty]IIR F 642/3; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Abhandlung von den Märschen und Bewegungen der ArméenIIR F 859/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Abhandlung von den Märschen und Bewegungen der Arméen [obrazová příloha]IIR F 859/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Kartografické a fortifikační nákresy]IIR G 440; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts