Tištěný žaltář a tři rukopisy ze Slovanské knihovny v Praze

Jste zde

Česky

Letošní (2023) zdigitalizované knihy ze Slovanské knihovny pocházejí ze 17. až 19. stol. z oblastí dnešní Dalmácie a Ruska. Nejstarší je tisk básnického přepisu Žaltáře krále Davida z r. 1678 se 3 předmluvami vzdělance a duchovního Symeona Polockého (sign. T 8086). Z konce 18. stol. pochází rukopisný sborník básní a překladů starých chorvatských autorů ze sbírky ragusian Milana Rešetara (sign. T 4121). 19. stol. zastupuje rukopisný popis kláštera v bývalém Voskresensku (dnes Istra) v Moskevské oblasti (sign. T 4328) a opis života Petra I. od Petra Krekšina ze sbírky severoruských rukopisů A. Grigorjeva (sign. A 14).

 

Seznam dokumentů

[Žitije Petra Pervogo]A 14; Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
Pjesni Raslike Sloscene po Nikoli Jera Dimitri Graghdaninu DubrovackomuT 4121 (J 7131); Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko
Opisanije stavropigialnago Voskr[ese]n[s]kago Novyj Ijer[usa]lim imjanujemago m[o]n[as]t[y]rjaT 4328 (R 091/41); Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna; Praha; Česko

Related Posts