Německý překlad statut řeholních terciářek sv. Františka z Vědecké knihovny v Olomouci

Jste zde

Česky

Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2023 digitalizovala rukopis s částí německého překladu statut řeholních terciářek sv. Františka v Brně (sign. M II 166). Rukopis vznikl v roce 1519 a byl dedikován matce Martě, která byla členkou brněnské řádové komunity už od roku 1500, patřila tedy zřejmě po abatyši k sestrám, které měly právo rozhodovat o vnitřních otázkách kláštera.

 

Seznam dokumentů

Regeln der Schwestern des dritten Ordens des hl. Franciscus in BrünnM II 166; Vědecká knihovna v Olomouci; Olomouc; Česko

Related Posts