Středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Jste zde

Česky

V roce 2021 bylo z fondů Knihovny Národního muzea zpřístupněno dalších pět středověkých rukopisů. Jejich většina prošla knihovnou augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem. Sborníky církevního práva XVII A 5 a XVII A 15 byly alespoň částečně napsány v Itálii na přelomu 13./14. a v první polovině 14. století, z téže doby pochází i další právní pojednání Bernarda z Parmy Casus longi in quinque libros decretalium (XVII A 9). Opis díla Historia satirica Pavla (Paulina) z Benátek (XVI A 8) byl pořízen na počátku 15. století v Čechách, nejspíše v Praze, a roudnické kanonii jej odkázal generální vikář pražského arcibiskupství Adam z Nežetic v roce 1414. Posledním digitalizovaným kodexem je misál pražské arcidiecéze z počátku 15. století (XVI A 9), užívaný při oltáři sv. Ondřeje v plzeňském farním kostele sv. Bartoloměje.

 

Seznam dokumentů

Textus iuris canoniciXVII A 15; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Paulus Minorita de Venetiis: Satirica historiaXVI A 8; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Missale Pragensis dioecesisXVI A 9; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Textus iuris canoniciXVII A 5; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts