Novověké rukopisy Vojenského historického ústavu

Jste zde

Česky

Většina z 28 nově digitalizovaných rukopisů Vojenského historického ústavu Praha pochází z 18. století. Jde zvláště o příručky k vojenským cvičením, zastoupena jsou ale také díla správní (pojednání Ignáce Kempfa von Angret o Banátu v IIR B 2275) nebo z oblasti vojenské teorie (spis Ludwiga Andrease von Khevenhüller v IIR F 1612). Několik rukopisů obsahuje obecné i konkrétní texty k vojenským fortifikacím. Spis vojenského lékaře (IIR F 417) pojednává o funkci a vlastnostech jednotlivých součástí vojska, ale vztahuje se rovněž k léčení chorob na základě autorových osobních zkušeností. Několik drobných rukopisů obsahuje básně (IIR C 3675, IIR B 1888) či heraldické pojednání (IIR C 14160). Obrazová složka dominuje ve svazku s nákresy ke konstrukcím lafet (IIR G 372).

 

Seznam dokumentů

Rudolf von Haller: Probschrift von der Lager-BefestigungIIR C 2954; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Auszug deren Erläuterungen und Commando-Wörter des Exercitii RegulammentsIIR B 7584; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Auszüge aus einem preussischen Taschen-BuchIIR F 370; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Voltaire: La religion naturelle. Poeme en quatre parties au Roi de Prusse.IIR B 1888; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Regulament für samentliche Unterofficiers des Erzherzog Ferdinandischen RegimentsIIR C 3666; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Verhaltungen bei einem Regiment und Compagnie zu Fuß überhauptIIR B 1358; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Traité de l'art militaireIIR C 3615; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Oslavná báseň ke svátku arcivévody Karla]IIR C 3675; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Artillerie Systeme und Haupt Zeug amtliche VerordnungenIIR F 848; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Extract aus dem Exercier Regulament, das Exercitium zu Pferd betreffendIIR C 2957; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Von dem GeschützeIIR B 2355; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Pojednání vojenského lékaře]IIR F 417; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Infanterie ExercitiumIIR C 2378; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Exerzierreglement der k. k. Infanterie in Figuren]IIR D 2572; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Extract aus dem Exercier Regulament, das Exercitium zu Fuß betreffendIIR C 13299; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Traité du blason par demandes et per reponsesIIR C 14160; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Exercitium Regulament (vom Jahre 1765)IIR B 7174; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Von der Befestigungs- und BelagerungskunstIIR C 2373; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Bericht über die Pläne zur Befestignung von Königgrätz und PlessIIR F 1471; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Soubor vojenských textů]IIR B 7178; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Exercitia und Mainements von der CavallerieIIR C 15861; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Nákresy pro konstrukci lafet]IIR G 372; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Exercier Regulament für die Kavallerie]IIR C 15866; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts