Rukopisy Národní knihovny České republiky a Slovanské knihovny

Jste zde

Česky

Pokračující zpřístupnění kodexů Národní knihovny České republiky se orientovalo zejména na středověké části signatur IV a V. Po obsahové stránce mezi nimi převažují díla teologická; biblickou exegezi reprezentují např. komentáře Mikuláše z Lyry (IV.G.17, V.B.19, V.C.6, V.C.14), Roberta Holkota (V.B.12) nebo Haymona z Auxerre (V.C.9, V.C.19), v několika svazcích jsou dochovány různé výklady základní teologické příručky středověku, Sentencí Petra Lombarda (IV.H.21, IV.H.23, V.A.22, V.A.26). Zastoupeny jsou ale také spisy filosofické (výklady Aristotelových spisů, opsané nebo vyučované na pražské univerzitě) nebo užívané v pastorační a zpovědní praxi (zpovědní sumy Tomáše Chobhama nebo Bartoloměje de Sancto Concordio). Přírodním vědám se věnuje např. lékařský sborník 13./14. století, který patřil mistru pražské univerzity Janu Ondřejovu řečenému Šindel (IV.F.20), astronomické sborníky (IV.G.10 a V.A.11) nebo báseň o lékařských účincích rostlin Macer Floridus s komentářem (IV.G.9). Několik svazků obsahuje také texty liturgické a kazatelské. Historiografická díla zastupuje kronika neznámého erfurtského minority (IV.H.25), v rukopisu z kláštera Zlatá Koruna je zapsán oblíbený soubor životů světců, Legenda aurea Jakuba z Voragine (XIII.C.15). Z přelomu 15./16. století pochází sborník textů humanisty Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (I.D.3). Kromě rukopisů bylo digitalizováno také pět zlomků 14.-15. století, které obsahují mj. instrumenty veřejných notářů, vztahující se k soudním nebo majetkovým záležitostem (XXIV.A.57, XXIV.A.226), nebo zlomky soudních akt pražské konzistoře (XXIV.A.6). Samostatnou skupinu tvoří osm rukopisů 17.-19. století ze sbírek Slovanské knihovny. Jsou psány převážně církevní slovanštinou, ale i chorvatsky, italsky a latinsky. Kromě liturgických a náboženských textů jde rovněž o životopisy nebo o spisy heraldické.

 

Seznam dokumentů

Instrumentum notarii publiciXXIV.A.226; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sententiae BrunensesIV.H.27; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomas de Chobham: Summa confessorum (Poenitentiale)IV.F.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Expositiones et sermonesV.C.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes de Glogovia?: Canones astrolabii practici; Iohannes de Monte Regio: EphemeridesIV.G.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Nicolaus de Lyra: Postilla litteralis et moralis super minores prophetasIV.G.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Evsebii Caboghae benedictini...T 343 (J 3144); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Hugo Ripelin de Argentina: Compendium theologicae veritatis IV.F.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Almagesti minor; Notae astronomicaeV.A.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Nicolaus de Lyra: Postilla litteralis super Vetus testamentum, parsV.B.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Chronicon pontificum et imperatorum; moralitates et allegoriaeIV.H.25; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
SermonesV.C.13; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iacobus de Voragine: Legenda aureaXIII.C.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumIV.F.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
AntiphonariumXII.C.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones variiV.C.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus theologiciIV.H.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Astrologica variaIV.G.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
[Pomorskije otvety]T 8069 (R 091/5); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Textus theologiciV.C.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes Versor: Quaestiones super varios libros, magna ex parte AristotelisIV.F.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus Lombardus: Sententiarum libri 1-2, cum notis interlinearibus et marginalibusV.A.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Odo Astensis: Expositio psalmorum et textus aliiV.B.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Mysticko-asketický traktát ve střední hornoněmčiněXXIV.C.50; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Robertus de Alington (Arlington): Expositio libri Praedicamentorum AristotelisV.B.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Robertus Holcot (Holkot): Lectiones (Postilla) super libro SapientiaeV.B.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Ambrosius Mediolanensis: Commentarius in psalmum 118 (Beati immaculati)V.B.7; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones dominicales; Lectiones de beata virgine MariaIV.H.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Raymundus de Pennaforte: Summa de casibus poenitentiaeIV.H.13; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz: Textus variiI.D.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus Lombardus: Sententiarum libri 1-2, cum notis interlinearibus et marginalibusIV.H.23; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
[Kniga posolstva Michaila Fjodorova]T 4321 (R 091/34); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Petrus Lombardus: Sententiarum libri quattuor, cum notis interlinearibus et marginalibusV.A.26; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Olimpia osvechjena Spjevana Po Antunu Ghleghjevichju DubrovcjaninuT 390 (J 3670); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
[Sbornik poučenij]B 10; Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Macer Floridus (Odo Magdunensis): De viribus herbarum, partim cum commentarioIV.G.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Nicolaus de Lyra: Postilla litteralis super Vetus testamentum, parsV.C.14; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Guilelmus Parisiensis (de Alvernia, Arvernus): De universo, secunda pars secundae partisV.A.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Epistola, fragmentumXXIV.A.214; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
O izveščenij velikomu knjazju Dimitriju jako nečestivy Mamaj idet“ vojnoju na RossijuT 8072 (R 091/18) + 28 fragmentů; Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Petrus Blesensis: EpistolaeV.B.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
[Irmologij]T 1261 (Re 23862); Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; Praha; Česko
Martinus?: Excerpta e commentario in EcclesiasticumIV.H.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Origenes: HomiliaeV.B.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiV.B.5; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Acta iudiciaria consistorii Pragensis, fragmentaXXIV.A.6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus theologici, magna e parte Anselmi CantuariensisIV.H.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Instrumentum notarii publiciXXIV.A.57; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiV.B.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts