Rukopisy knihovny Benediktinského opatství Rajhrad

Jste zde

Česky

Většina z osmi zpřístupněných rukopisů knihovny Benediktinského opatství Rajhrad byla napsána na území českého státu v období středověku. Převážně jde o kodexy liturgické (misály R 389, R 399; breviáře R 393, R 581) a kazatelské (postila Antonia Azara z Parmy s dalšími texty, včetně české modlitby, v R 402; kazatelský sborník R 404). Jazykově částečně německý je kodex R 638, sepsaný převážně v druhé polovině 14. století, který je vyzdoben četnými jednoduchými figurálními perokresbami. Časově z digitalizovaných rukopisů vybočuje opis dekretu Rudolfa II. pro olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského (R 662).

 

Seznam dokumentů

Henricus Suso: Horologium sapientiaeR 638; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
MissaleR 399; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Breviarium BenedictinumR 581; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Antonius de Azaro Parmensis: Postilla super evangelia dominicalia per circulum anniR 402; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
MissaleR 389; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Copia decreti Rudolphi II.R 662; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Breviarium Benedictinum de tempore et de sanctisR 393; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Postilla super evangelia dominicalia per circulum anniR 404; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika

Related Posts