Novověké rukopisy Regionálního muzea v Teplicích

Jste zde

Česky

Regionální muzeum v Teplicích v roce 2018 zpřístupnilo obsahově homogenní soubor dvaceti rukopisů 18. století - jde o seznamy lázeňských hostů v Teplicích (signatury MS 73-MS 91) a v Karlových Varech (signatura MS 92). Teplické soupisy zaznamenávají lázeňské hosty v letech 1709, 1746, 1769, 1783 a poté tvoří souvislou řadu pro léta 1789-1800, karlovarský seznam se vztahuje k roku 1797 nebo 1798.

 

Seznam dokumentů

[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1746]MS 74; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1794]MS 82; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1795]MS 83; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Karlových Varech roku 1797 nebo 1798]MS 92; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1793]MS 81; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1800]MS 91; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1799]MS 88; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1783]MS 76; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1769]MS 75; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1792]MS 80; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1791]MS 79; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1796]MS 85; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1797]MS 86; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1800]MS 90; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1796]MS 84; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1799]MS 89; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1790]MS 78; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1798]MS 87; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1789]MS 77; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
[Seznam lázeňských hostů v Teplicích roku 1709]MS 73; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko

Related Posts