Zpřístupněné hudební tisky

Jste zde

Česky

Digitalizace fondů Hudebního oddělení Národní knihovny ČR pokračovala čtyřmi tisky, některé z kodexů byly doplněny i rukopisnými dodatky. U dvou zpřístupněných knih jde o konvoluty hlasových knih vokální polyfonie, pocházející ze 16. století a tištěné v Německu a Švýcarsku, český kancionál z roku 1727 byl vytištěn na Starém Městě pražském a poslední tisk vznikl v Londýně v roce 1781.

 

Seznam dokumentů

Konvolut hlasových knih vokální polyfonie - Bassus59 E 6110; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Kancyonal Cžeský 59 G 6037; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
2 Potpourri59 G 6605; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Konvolut hlasových knih vokální polyfonie - Bassus59 G 6846; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts