Digitalizované dokumenty Severočeského muzea v Liberci

Jste zde

Česky

Severočeské muzeum v Liberci v roce 2016 zpřístupnilo pět signatur. Kromě souboru rytin jde o dějiny města Liberce, zpracované na začátku 19. století Karlem Felgenhauerem, farářem v Křižanech, a inventáře kostela sv. Vavřince v Chrastavě z let 1729 a 1737. Poslední dva soubory volných listů obsahují obtahy zdobených částí slepotiskových vazeb, vzniklé sběratelskou činností významného badatele Bohumila Nusky.

 

Seznam dokumentů

Quelques Oeuvres originales d´Etienne de La Belleinv. č. ST 345; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko
Karl Felgenhauer: Zeitgeschichte der hochgräflichen Clam Gallassischen Fabrikstadt Reichenberginv. č. ST 638; Severočeské muzeum v Liberci; Liberec; Česko

Related Posts