Digitalizované středověké rukopisy Muzea Brněnska

Jste zde

Česky

Muzeum Brněnska v roce 2015 zpřístupnilo další čtyři středověké rukopisy z knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. Misály R 397 a R 398 i výklad Nového zákona a biblických prologů R 18 vznikly v druhé polovině 14. století, český Nový zákon s dalšími texty R 390 byl napsán v první polovině 15. století. S výjimkou Nového zákona jsou všechny ostatní rukopisy v různé míře zdobené.

 

Seznam dokumentů

Nicolaus de Lira: Postilla super Novum TestamentumR 18; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Biblia bohemicaR 390; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
MissaleR 397; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
MissaleR 398; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika

Related Posts