Hebrejská bible z Knihovny Latinské školy v Jáchymově

Jste zde

Česky

Ze sbírek Knihovny Latinské školy v Jáchymově byl zpřístupněn její nejstarší rukopis, hebrejská bible snad z roku 1384 (sign. LC 202) obsahující větší část knih Starého zákona. Písařem kaligraficky provedeného rukopisu byl Eliezer ben Jicchak. Kodex původem snad z jižního Německa koupil někdy v letech 1546-1547 rektor latinské školy a jáchymovský farář Johann Mathesius a poté jej daroval knihovně místní školy.

 

Seznam dokumentů

[Hebrejská bible, část - Proroci (Nevi'im) a Spisy (Ketuvim)]LC 202; Expozice Knihovny Latinské školy; Město Jáchymov; Jáchymov; Česko

Related Posts