Rukopis Regionálního muzea v Teplicích

Jste zde

Česky

Regionální muzeum v Teplicích v roce 2023 digitalizovalo kodex se zápisy z přednášek Jeronýma Besneckera (1678-1749), pozdějšího opata cisterciáckého kláštera v Oseku, které konal k Aristotelovým logickým spisům, dílu De anima a Metafyzice v letech 1709-1710 v arcibiskupském semináři v Praze (sign. Or II 24).

 

Seznam dokumentů

Hieronymus Besnecker: Logica, Animastica, MetaphysicaOr II 24; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko

Related Posts