Novověké rukopisy Muzea a galerie v Prostějově

Jste zde

Česky

Z fondů Muzea a galerie v Prostějově byly v roce 2023 zpřístupněny dva novověké rukopisy. Starší z nich pochází z konce 17. století a obsahuje opisy úředních dokumentů z let 1623-1684 (sign. 1644). Nedlouho po svém vzniku byl jistě uložen v knihovně Ignáce Karla hraběte ze Šternberka a asi pro něj byl od počátku určen. Druhým digitalizovaným kodexem je modlitební knížka z konce 18. nebo začátku 19. století (sign. 393/154).

 

Seznam dokumentů

Modlitby pro nábožného křesťana393/154; Muzeum a galerie v Prostějově; Prostějov; Česko

Related Posts