Rukopisy Knihovny Národního muzea - Nostické knihovny

Jste zde

Česky

Z fondů Nostické knihovny ve správě Knihovny Národního muzea byly v roce 2023 zpřístupněny tři svazky. Nejstarším z nich je iluminovaná bible boloňského původu z konce 13. století (sign. Ms f 15). Konvolut z přelomu 14./15. století Ms c 39 obsahuje provinciální statuta hnězdenské arcidiecéze z roku 1420, neúplnou legendu o Třech králích Jana z Hildesheimu a první recenzi Kroniky Čech Přibíka Pulkavy z Radenína. Posledním digitalizovaným kodexem je příručka popisující techniku boje zblízka (fechtbuch) z roku 1618 (sign. Ms b 3).

 

Seznam dokumentů

FechtbuchMs b 3; Knihovna Národního muzea - Nostická knihovna; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Biblia Veteris et Novi testamentiMs f 15; Knihovna Národního muzea - Nostická knihovna; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts