Iluminované rukopisy klášterní knihovny v Nové Říši

Jste zde

Česky

Ze sbírek knihovny Kanonie premonstrátů v Nové Říši byly zpřístupněny tři iluminované rukopisy. Nejstarší z nich (sign. NŘ 79) pochází ze začátku 13. století, obsahuje Macrobiův výklad Scipionova snu a glosy k tomuto textu a ve středověku patřil knihovně benediktinského kláštera Michaelsberg (Siegburg). U dalších dvou rukopisů jde o hodinky francouzského původu. Starší kodex (NŘ 87) byl napsán na konci 14. století a jeho iluminace jsou kladeny do okruhu malíře Jakuba Coëna, mladší (NŘ 86) vznikl v poslední třetině 15. století.

 

Seznam dokumentů

Ambrosius Theodosius Macrobius: In somnium Scipionis commentarii cum glossis; Guillelmus de Conchis: Glosae super MacrobiumNŘ 79; Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Nová Říše; Česko
HoraeNŘ 87; Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Nová Říše; Česko
HoraeNŘ 86; Knihovna Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Kanonie premonstrátů v Nové Říši; Nová Říše; Česko

Related Posts