Novověké rukopisy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

Jste zde

Česky

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě ze svých sbírek v roce 2022 zdigitalizovalo šest rukopisů z období od konce 17. do začátku 19. století. Dva svazky obsahují záznamy osobního charakteru: jedná se o popis cesty do Říma v letech 1750–1751, kterou podnikli hrabě František Karel Rudolf Swéerts-Špork, jeho manželka Anna Kateřina a syn Jan Kristián (popis sestavil jejich hospodář a služebník Franz Girtler a je zapsán v RK 34), a o deník chirurga a porodníka Ignatze Loringera z přelomu 18./19. století (RK 78). Liturgické rukopisy zastupují breviář se svátky českých světců (RK 6) a německé hodinky (RK 29). Kodex RK 30 obsahuje opis tisku Pantheon Augustinianum a v RK 61 jde o německou sbírku receptů, pořekadel a různých dalších textů.

 

Seznam dokumentů

Franz Girtler: Römische Reyß BeschreibungRK 34, př. č. 59 590; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
[Kniha receptů a pořekadel]RK 61, př. č. 51 668; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Ignatz Loringer: Nottaten und TagebuchRK 78, př. č. 58 816; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
BreviariumRK 6, př. č. 30 785; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
[Hodinky]RK 29, př. č. 36 876; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko
Agostino Maria Arpe: Pantheon AugustinianumRK 30, př. č. 37 240; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; Česká Lípa; Česko

Related Posts