Novověké rukopisy Strahovské knihovny

Jste zde

Česky

Královská kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovská knihovna v roce 2022 zpřístupnila dalších 29 novověkých rukopisů ze signaturních oddělení DA IV a DA V. Nejstarším z nich je soubor kázání strahovského opata a doksanského probošta Ondřeje Wernera z druhé poloviny 16. století v kodexu DA IV 53. Po obsahové stránce digitalizované rukopisy obsahují dvě rozsáhlé skupiny textů. První tvoří meditativní spisy, sbírky modliteb a další díla vztahující se k osobní zbožnosti (signatura DA IV), mezi nimiž jsou zastoupeny např. texty jezuity Mikuláše Lenczyckého (DA IV 56 a DA IV 60). Rukopis DA IV 54 je doplněn řadou vlepených nebo vložených rytin. Druhou rozsáhlou skupinu představují opisy přednášek, a to jak z pražského arcibiskupského semináře, tak z pražské univerzity (velká část zpřístupněných rukopisů signatury DA V); některé opisy ale pocházejí i ze studií v zahraničí (DA V 6). Mezi písaři jednotlivých studijních kodexů byli i pozdější opati strahovského kláštera Vincenc Makarius Frank a František Michael Daller.

 

Seznam dokumentů

Tractatus de sacramentis; Tractatus de censuris ecclesiasticis; Tractatus de legibusDA V 4; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Johann Raymund von Esch: Monarchia aeternae letitiae; Johann Raymund von Esch: Monarchia aeternae tristitiaeDA IV 50; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Caspar Royko: Historia ecclesiastica, epocha I et IIDA V 8; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 13; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Ars notoriaDA IV 57; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Christianae morum theologiae pars primaDA V 7; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Officiosa pietatis exercitia per singulos dies totius hebdomadae distributaDA IV 59; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 14; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 3; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Nicolaus Lancicius: De cura minimorum et alia excerptaDA IV 60; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
De sacramento confirmationisDA V 11; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bruno Popp: Tractatus de ecclesiae sacramentisDA V 6; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Preces variaeDA IV 51; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Nicolaus Lancicius: Usus meditationum annuus iuxta morem Societatis IesuDA IV 56; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Karl Heinrich Seibt: KlugheitslehreDA V 21; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Andreas Werner: Sermones de tempore et de sanctisDA IV 53; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 1; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus theologiciDA V 2; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Caspar Royko: Historia ecclesiastica, epocha III et IVDA V 9; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Preces variaeDA IV 54; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Documenta et motiva ad recte instituendas quotidianas vitae religiosae actionesDA IV 61; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko

Related Posts