Staré tisky Národní technické knihovny

Jste zde

Česky

Národní technická knihovna v roce 2021 zpřístupnila ze svých fondů 11 starých tisků a jejich konvolutů. Nejstarším z nich je sign. A 19, která obsahuje dvě norimberská vydání z let 1538 a 1540 - Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit Albrechta Dürera a Von der Kunst Perspectiva Jeana Pèlerina. Další tisky pocházejí z období od 16. do 18. století z území Čech, Rakouska, Nizozemí, Švýcarska a Německa a týkají se zejména architektury a mořeplavby.

 

Seznam dokumentů

Matthias Fortunat Koller: Der praktische Baubeamte. Zweiter TeilB 102 system number: 614029; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Albrecht Dürer: Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Richtscheit; Jean Pèlerin: Von der Kunst PerspectivaA 19 system number: 604164; 611998; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Emanuel Swedenborg: Methodus nova inveniendi longitudines locorum terra marique ope LunaeA265 system number: 605941; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Salomon de Caus: La perspective avec la raison des ombres et miroirsB 52 system number: 606430; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Der vollkommene Zimmermann, oder vollständige Anweisung zur BaukunstB 95 system number: 606451; Národní technická knihovna; Praha; Česko
[Konvolut děl Johanna Jakoba Schüblera]B 41 system number: 606374; 612083; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Anton Michael Zeplichal: Kurzer Unterricht in der Rechenkunst und MeßkunstA249 system number: 605882; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Matthias Fortunat Koller: Der praktische Baubeamte. Erster TeilB 101 system number: 614028; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Kurz verfasste Methodus von denen fünf Arten der SäulenB 175 system number: 606050; Národní technická knihovna; Praha; Česko
Hans Blum: Kunstmässige Beschreibung von dem Gebrauch der fünf SäulenB 54 system number: 612525; Národní technická knihovna; Praha; Česko

Related Posts