Novověké rukopisy Vojenského historického ústavu

Jste zde

Česky

Z fondů Vojenského historického ústavu Praha bylo v roce 2021 zpřístupněno 28 rukopisů převážně z 19. století. Po obsahové stránce jde o pestré spektrum textů, jejichž část tvoří osobní zápisky a paměti (sign. IIR B 2233, IIR B 2325, IIR C 16910, IIR C 3749), krátké oslavné básně a texty, díla o různých vojenských operacích a taženích nebo o vojenském stavitelství, příručky týkající se zvláště střelných zbraní a dělostřelectva (včetně díla o střelném prachu Carla Heinricha Riegela v IIR F 1627), pojednání o cvičení jezdectva, které sestavili Franz Philipp von Lamberg a Ignaz Ludwig Paul von Lederer, a další. Historiografická díla zastupuje opis latinského životopisu Albrechta z Valdštejna, jehož autorem je Václav Vojtěch Červenka z Věžnova (IIR F 526), nebo dějiny rakouského dragounského regimentu Prinz Eugen von Savoyen od Friedricha La Croix de Laval (IIR F 546). Některé spisy jsou doprovázeny ilustracemi, obrazová složka převažuje v IIR B 2326 (vyobrazení výložek a uniforem rakouských vojáků) nebo v IIR B 3827 (vyobrazení námořních vlajek).

 

Seznam dokumentů

Josef Raab: Artillerie LaboratoriumIIR D 3114; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Vyobrazení výložek a uniforem rakouských vojáků]IIR B 2326; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Von der Übernahme, Depositierung und Conservierung der Artillerie-VorrätheIIR F 1626; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Leo Franz Charbusky: Tagebuch 10. 10. 1848 - 6. 1. 1851IIR C 3749; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Námořní vlajky]IIR B 3827; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Übersicht der Operationen des Heeres in Tyrol im Anfange des Feldzuges 1799IIR B 2323; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Carl Cerrini de Monte-Varchi: Entwurf über ein Strassensystem im nördlichen UngarnIIR D 2567; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Josef Nosek: Kniha poznámek z let 1879-1881IIR B 2325; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Carl Heinrich Riegel: Die Zubereitung des eckigten Schieß-Pulvers nach englischer ArtIIR F 1627; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Josef Matzek: Meine militärische Erlebnisse 1857-1871IIR B 2233; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
de Vicq de Cumptich: Der Feldzug von 1796 und 1797 in ItalienIIR C 15864; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Oslavná báseň věnovaná arcivévodovi Karlovi Rakouskému]IIR C 13297; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Von dem Verhältnis einer blanken Waffe zur andern und dem Fechten mit dem BajonetteIIR B 2336; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Josef Raab: Artillerie Laborier-HandbuchIIR D 3116; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Pläne zum praktischen Unterricht im FeldIIR G 428; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Eduard Gerthner: Die Action bei Tollenstein, Zwickau, Gabel und Oberlichtenwalde 1778IIR F 1611; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Bau Reglement für die kais. kön. PontonniereIIR C 13300; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Alois Petzl: Tagebuch 23. 8. - 16. 11. 1878IIR C 16910; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
RaketenIIR F 461; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts