Výstava vzácné Lipnické bible a dalších rukopisů

Jste zde

Česky

Národní knihovna České republiky bude od 1. do 15. září 2021 hostit výstavu Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby. Bude zde k vidění unikátní středověký rukopis, tzv. Lipnická bible zapůjčená z amerického Muzea bible ve Washingtonu D.C., společně s dalšími vzácnými biblickými rukopisy uloženými ve sbírkách Národní knihovny. Celá výstava bude rovněž převedena do virtuální podoby a budete si ji moci kdykoliv prohlédnout v Manuscriptoriu, kde bude zveřejněna i kompletně digitalizovaná Lipnická bible.

Více informací k výstavě naleznete zde: https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/unikatni-lipnicka-bi...

Tři ze čtyř biblických rukopisů, které budou vystaveny společně s Lipnickou biblí, si již nyní můžete prohlédnout v Manuscriptoriu:

Bible Jana GaudenciaOsek 72; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bible Sixta z OttersdorfuXIII.A.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bible Ondřeje z RokycanXI.A.14; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko