Rukopisy Strahovské knihovny

Jste zde

Česky

Systematická digitalizace rukopisů Královské kanonie premonstrátů na Strahově - Strahovské knihovny pokračovala v roce 2021 dalšími 45 svazky ze signatur DA III a DA IV. Nejstarší zpřístupněný kodex DA IV 21 pochází z 1. poloviny 15. století a obsahuje řadu patristických homilií a kratších textů, ale i kázání Jakoubka ze Stříbra, Matouše z Krakova a Petra ze Stupna. Ostatní novověké rukopisy se týkají řady oborů. Početné jsou sborníky lékařských receptů (včetně návodů veterinárního lékařství) a herbáře (DA IV 4, DA IV 6, DA IV 13, DA IV 15, DA IV 44, DA IV 46) a rukopisy s texty zaměřenými na osobní zbožnost, příp. s modlitbami. Historiografická díla zastupují Knížky památné Hynka Krabice z Weitmile ze 16. století (DA IV 29), další svazky obsahují mladší opisy pramenů, z nichž některé jsou spojeny s osobou sběratele Tomáše Antonína Putzlachera. V několika rukopisech se nacházejí texty ustanovení zemských sněmů, opisy jejich tisků nebo výpisky ze zemských desek (např. DA IV 10, DA IV 14, DA IV 17, DA IV 25). Zastoupena jsou rovněž původní díla některých strahovských premonstrátů, např. Jana Bohumíra Dlabače (DA IV 11, DA IV 26), záznamy z přednášek, ale také opisy akt kanonizačního procesu Jana Nepomuckého (DA IV 19) nebo návody ke zhotovení slunečních hodin (DA IV 5).

 

Seznam dokumentů

Urbanus Iohannes Voita (?): Directorium liturgicumDA IV 47; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Slovník, to jest vejtah slov zatmělejších v Zřízení zemským se nacházejícíchDA IV 40; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Directorium sacristiae Strahoviensis circa quaepiam generalia et particulariaDA IV 20; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Modus et instructio faciendi horologia solaria; Návody k psaní a kresleníDA IV 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jáchym (Joachym) Pražský (a další): Kniha lékařských a hospodářských radDA IV 4; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Práva a zřízení zemské knížectví těšínskéhoDA IV 10; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Hynek Krabice z Weitmile: Knížky památnéDA IV 29; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Výpisky z desk zemskýchDA IV 14; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Sbírka opisů dokumentů týkajících se stavovského povstání 1618DA IV 8; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Bohumír Dlabač, Prokop Kučera a další: České písněDA IV 26; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Florilegium devotae animae christianae consecratum ac ex variis hortis collectumDA IV 37; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Alois Václav Fiedler: Tractatus de causis rerum naturalium (Praelectiones theologicae)DA III 47; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Lékařský sborník; Jan Černý: Knížky o rozličných vodáchDA IV 46; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Lékařský sborník, převážně koňské lékařstvíDA IV 13; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Die Kataloge, die Bibliothek, das Naturalien und physikalisches Kabinet betreffende BemerkungenDA III 52; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Herbář; Lékařský sborníkDA IV 6; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Historica variaDA III 51; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Koňské lékařství (Rossarznei)DA IV 44; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Gebete; Satzungen des PrämonstratenserordensDA IV 45; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Excerpta varia moraliaDA IV 39; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Textus variiDA IV 21; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Sborník zejména hospodářských a lékařských textůDA IV 48; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
O odpovědnících a zhoubcích Království českého artikulovéDA IV 17; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Lékařský sborník s herbářemDA IV 15; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Vokál: Zápisy o českých, zejména náboženských událostech 1417-1609DA IV 9; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Bohuslaus Balbinus: De ecclesia metropolitana Pragensi et de reliquiis sanctorum corporum in regno BohemiaeDA III 49; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Les premices des fruits de la nouvelle biblioteque de Strahov presentées a qui elles sont duesDA IV 16; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Psalmi, preces et meditationes, partim Hieronymus Savonarola: Expositiones in psalmum 30 et 50DA IV 32; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Miscellanea historiae ecclesiasticae Bohemiae partim e Bohuslai Balbini scriptis collectaDA III 50; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Josef Winckelburg: ManuductioDA IV 24; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Zprávy o zemských sněmech 1487-1567DA III 55; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Acta utriusque processus in causa canonisationis beati Joannis NepomuceniDA IV 19; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Zápisy o zemských sněmech a dalších zemských záležitostech 1497-1612DA IV 25; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Sigismund Ignatius Hüttel: Wahre Abbildung eines vollkommentlichen PredigersDA IV 43; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
PrecesDA IV 34; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko

Related Posts