Rukopisy Oblastního muzea a galerie v Mostě

Jste zde

Česky

Ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě byly v roce 2020 zpřístupněny tři rukopisy. Nejstarší z nich (sign. 1/Ruk) pochází z poslední třetiny 14. století, obsahuje spis italského minority Servasancta z Faenzy Mariale a soubor kázání a ve středověku byl součástí knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku. V druhém (sign. 201/Ruk) jsou zapsány záznamy cechu krejčích v Mostě z období let 1568-1828 a v posledním (sign. 26/Ruk) kronika české provincie řádu františkánů, kterou sestavil v roce 1741 Mathias Kollnberger.

 

Seznam dokumentů

Mathias Kollnberger: Historia provinciae Bohemiae ordinis minorum conventualium26/Ruk; Oblastní muzeum a galerie v Mostě; Most; Česko
Servasanctus de Faenza: Mariale; Sermones1/Ruk; Oblastní muzeum a galerie v Mostě; Most; Česko
[Kniha cechu mosteckých krejčích]201/Ruk; Oblastní muzeum a galerie v Mostě; Most; Česko

Related Posts