Rukopisy Strahovské knihovny

Jste zde

Česky

Digitalizace rukopisů Královské kanonie premonstrátů na Strahově (Strahovské knihovny) pokračovala v roce 2020 dalšími 34 svazky, uloženými převážně pod signaturou DA III. Většina kodexů je českého původu a pochází z období od 15. do 19. století. Obsahem nejstaršího rukopisu (DA III 24), který opsal Matěj Čech z Týna nad Vltavou v letech 1442 a 1444, je zpovědní příručka Tomáše z Chobhamu a rozšířené teologické dílo Huga Ripelina ze Štrasburku Compendium theologicae veritatis. Z druhé třetiny 16. století pochází sborník latinských kázání Jana Mystopola s českými vsuvkami (DA III 16); kolem poloviny 18. století vznikly náčrtky kázání Antonína Jeronýma Dvořáka z Boru, doplněné o něco později anonymními koncepty kázání na Strahově (DA III 35) a kázání jsou zapsána také v konvolutu DA III 41, kde je autorem řady z nich strahovský premonstrát Bohumír Jan Dlabač. Významně jsou zastoupeny texty historiografické - autograf první části spisu Flori Austrio-Bohemici Jiřího Krugeria v DA III 15; soubor děl k dějinám kláštera v Kladrubech v DA III 14; výtahy z ročních zpráv jezuitských kolejí pro roky 1758-1763 v DA III 32 a DA III 33; výpisky k historii Litoměřic v DA III 38; opisy ze sbírky Tomáše Antonína Putzlachera v DA III 44 a DA III 48. V rukopisu DA III 36 je kromě pojednání o ženském premonstrátském klášteře v Dolních Kounicích zapsán výtah z cestopisu františkána Remedia Prutkého. Řada svazků obsahuje zápisy z přednášek: nejstarší pocházejí z vídeňské jezuitské koleje (DA III 5), většina se konala v 18. a 19. století zejména v pražském arcibiskupském semináři a na pražské univerzitě. Z dalších signatur byly zpřístupněny dva rukopisy z oblasti alchymie (DD V 34 a DG IV 40). První pochází z poslední čtvrtiny 16. století a obsahuje i popisy operací spojené se jménem Edwarda Kellyho.

 

Seznam dokumentů

Franciscus Falk (Xaver Antonín Falk?): Praelectiones theologiae dogmaticae, pars 2DA III 43; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Sermones, excerptaDA III 41; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Caspar Royko: Historia ecclesiastica, epocha IDA III 18; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Miscellanea historicaDA III 39; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Thomas de Aquino / Tadeáš František Schwaiger, Felix Rechenberger: Theologia scholasticaDA III 8; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Textus ex sacra scriptura collectiDA III 11; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Karl Widemann: Alchymistický sborníkDD V 34; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Epitome annuarum litterarum provinciae Bohemiae Societatis Jesu 1758-1760DA III 33; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Tractatus de poenitentia; Tractatus de jure, dominio, justitia et restitutioneDA III 23; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Excerpta varia ad historiam Bohemicam spectantiaDA III 48; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Historia de compactatisDA III 44; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Caspar Royko: Historia ecclesiastica, epocha IIIDA III 20; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Caspar Royko: Historia ecclesiastica, epocha IIDA III 19; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Betrachtungen über die Wahrheit des katholischen Christenthums als einer göttlichen OffenbarungDA III 22; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Thomas de Aquino / Thomas Escher: Tractatus theologiciDA III 4; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Caspar Royko: Historia ecclesiastica, epocha IVDA III 21; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Thomas de Aquino / Benedikt Jan Bayer: Theologia speculativaDA III 10; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Directorium sacristiae StrahoviensisDA III 13; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Thomas de Aquino / Benedikt Jan Bayer, Tadeáš František Schwaiger: Theologia scholasticaDA III 9; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Thomas de Aquino / Felix Rechenberger: Theologia moralisDA III 7; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Alchymistický sborníkDG IV 40; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Index über die XXV Sectionen ein- und abgetheilte Land-Charten von Königreich BöheimDA III 40; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Thomas de Chobham: Summa confessorum; Hugo Ripelin de Argentina: Compendium theologicae veritatisDA III 24; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Antonius Hieronymus Dvořák de Bor et alii: Conceptus sermonum dominicalium et festivaliumDA III 35; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Georgius (Jiří) Crugerius: Flori Austrio-Bohemici, pars IDA III 15; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Franciscus Falk (Xaver Antonín Falk?): Praelectiones theologiae dogmaticae, pars 1DA III 42; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jiří Richvaldský: Vexatio dat intellectumDA III 46; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Jan Bohumír Dlabač: Memoriae regiae civitatis LitomericensisDA III 38; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Textus theologiciDA III 5; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko
Epitome annuarum litterarum provinciae Bohemiae Societatis Jesu 1761-1763DA III 32; Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Praha; Česko

Related Posts