Novověké rukopisy Vojenského historického ústavu Praha

Jste zde

Česky

Vojenský historický ústav Praha v roce 2019 zpřístupnil dalších 36 rukopisů, pocházejících převážně z 18. století a psaných povětšině německy. Homogenní skupinu tvoří několik pojednání Johanna Andrease von Traitteur k vojenským událostem konce 18. století v Porýní, dále jsou zastoupeny zejména texty k vojenským cvičením, rakouská, saská i pruská vojenská nařízení, teoretická díla z oblasti pevnostního stavitelství a historicko-vojenské zprávy o různých konfliktech (např. turecké válce 1787-1791 v IIR F 373 nebo o kampani v Itálii roku 1797 v IIR F 469). Francouzské texty reprezentuje např. pojednání Jeana Baptista d'Estienne de Vauguez k opevnění rumunského Aradu (IIR D 780), trojice svazků o vojenské teorii (IIR F 252/1-3) nebo konvolut textů týkajících se opevnění (IIR B 2335).

 

Seznam dokumentů

Anmerkungen von Herrn-Dienst im Feld kais. Reiterei, zweiter TeilIIR C 2987/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Reglement für die samentliche kais.-königl. Cavallerie, zweiter Teil, Abschnitte 5-7IIR C 3619/3; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
L'autunno fortunatoIIR D 2569; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Wirtschafts Reglement, wonach sich die sämmtlichen Regimenter Infanterie zu achten habenIIR B 1670; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Geschichte des Türkenkriegs 1787-1791IIR F 373; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Von General-Quartiermeister-Stabe, Infanterie, Cavallerie, GeschützeIIR F 451; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Johann Andreas von Traitteur: Diversions-Plan für die deutsche Armée am Ober-RheinIIR C 3667; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Pojednání z oblasti vojenské teorie, 2. část]IIR C 15863; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Friedrich Christoph von Saldern?: Königliche preußische Exercier-PunktenIIR B 1836; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Fridrich II. (Veliký): Reglement für die königliche preußische Dragoner RegimenterIIR F 696; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
de Frescheville: Projet du siège de LandauIIR F 467; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Militär-Invaliden SystemIIR F 625; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
V. Richardt: Reglement für die Unter-Offiziere von der InfanterieIIR B 2230; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Reglement für die samentliche kais.-königl. Cavallerie, erster TeilIIR C 3619/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Anmerkungen von Herrn-Dienst im Feld kais. Reiterei, erster TeilIIR C 2987/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Tagebuch oder Geschichte der Begebenheiten bei der Armée in Italien im Jahre 1797IIR F 469; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Soubor francouzských textů týkajících se opevnění]IIR B 2335; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Exercitium mit Kanonen und Haubitzen mit dem SchlepppferdeIIR B 2321; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Reglement für die samentliche kais.-königl. Cavallerie, zweiter Teil, Abschnitte 1, 3-4IIR C 3619/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Verordnungen Auszug bis Ende Decembris 1777IIR B 1340; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Georg Bernhard Bilfinger: Beiläufige Beschreibung einer neuen Befestigungs-ArtIIR C 2375; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Schema der ganzen kaiser-königlichen ArméeIIR C 16174; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts