Rukopisy Regionálního muzea v Mikulově

Jste zde

Česky

Z fondů Regionálního muzea v Mikulově bylo zpřístupněno dalších pět kodexů a jejich částí. Rokem 1416 je datován opis teologického slovníku Floretus, který podle českých marginálií vznikl na území českého státu (MIK 6373), také části teologického sborníku MIK 6369 jsou datovány, a to do roku 1475. Pod signaturou MIK 6391 jsou uloženy zlomky misálu 14.-15. století. Novověké kodexy zastupuje německý opis části řehole třetího řádu sv. Františka (MIK 6390) a sborník právních textů (MIK 6371).

 

Seznam dokumentů

Missale, fragmentaMIK 6391; Regionální muzeum v Mikulově; Mikulov; Česko
FloretusMIK 6373; Regionální muzeum v Mikulově; Mikulov; Česko
Regel des dritten Ordens des heiligen FranciscusMIK 6390; Regionální muzeum v Mikulově; Mikulov; Česko
Textus theologiciMIK 6369; Regionální muzeum v Mikulově; Mikulov; Česko

Related Posts