Novověké rukopisy Vojenského historického ústavu

Jste zde

Česky

Vojenský historický ústav Praha zpřístupnil v roce 2018 z fondů své knihovny sedmnáct rukopisů. Jejich většina pochází z 18. století a je psána německy. Jde ve velké míře o příručky k pochodovým a vojenským cvičením a o texty o pevnostní architektuře (mezi nimi rozsahem vyniká soubor podkladů Johanna Christopha Glasera, které dále přepracoval Friedrich Ludwig Aster), dále např. o opis tisku díla Fridricha II. Grundsätze der Lagerkunst und Taktik s plánovou přílohou nebo o dokumenty k vojenským cvičením rakouské armády 1781-1804.

 

Seznam dokumentů

Fridrich II. (Veliký): Grundsätze der Lagerkunst und Taktik [plány]IIR F 354/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Artillerie]IIR B 2330; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Dokumenty k vojenským cvičením rakouské armády 1781-1804]IIR G 441; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Innhalt deren Commando-Wörter aus den Execier-Regulament zu Pferdt und zu FusIIR B 1354; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Sébastien Le Prestre de Vauban: Traité des sieges de l'attaque des placesIIR F 455; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Militaire Regulament für gesammte kays. königliche Cavellerie RegimenterIIR B 2025; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Příručka k pochodovým cvičením]IIR B 7182/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Exercitium für die kayserlich königliche Infanterie RegimenterIIR C 13293; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Fridrich II. (Veliký): Grundsätze der Lagerkunst und TaktikIIR F 354/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts