Rukopisy a staré tisky Muzea Jindřichohradecka

Jste zde

Česky

Muzeum Jindřichohradecka ze svých sbírek v roce 2017 zpřístupnilo celkem 16 rukopisů a starých tisků. Rukopisy tvoří menší část tohoto souboru - jde o lékařská díla, svatební proslovy a proroctví, zapsané v 18. století. Na pomezí obou skupin stojí štambuch Johanna Hegenmüllera, který si památníkové záznamy včetně doprovodné výzdoby nechával zapisovat do tisku Andrease Alciatiho Emblematum liber. Staré tisky až na výjimky reprezentují jazykově českou i německou produkci jindřichohradeckých tiskařů 18. století. Některé z digitalizovaných svazků pocházejí z majetku jindřichohradeckého probošta Vojtěcha Juhna (1779-1843).

 

Seznam dokumentů

Knížečka modliteb nábožnýchJK 0580; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Heinrich Braun: Katholisches Gebeth- und ErbauungsbuchJK 0970; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Stoletý kalendář, to jest důmění hvězdářskéJK 2153; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Prospěšná knížka obvzláštních pobožností k božské prozřetedlnostiJK 3561; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Pláč otců svatýchJK 3627; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
[Svatební proslovy a řeči]RK 004; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
[Proroctví slepého mládence]RK 179; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko
Andreas Alciati: Emblematum liber / Památník Johanna HegenmülleraS 0090; Muzeum Jindřichohradecka; Jindřichův Hradec; Česko

Related Posts