Dva středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Jste zde

Česky

Ze sbírek Knihovny Národního muzea byly digitalizovány dva rukopisy ze 14. století, které ve středověku patřily klášteru augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. První (XIII A 1) obsahuje soubor listů papeže Řehoře I., druhý (XIII A 3) výklad Tomáše Akvinského na Matoušovo a Markovo evangelium.

 

Seznam dokumentů

Gregorius papa I.: EpistolaeXIII A 1; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Thomas de Aquino: Catena aurea in Matthaeum et MarcumXIII A 3; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts