Kodexy knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě

Jste zde

Česky

Muzeum Brněnska pokračovalo ve zpřístupňování rukopisů knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. Jejich většina vznikla ve středověku a obsahuje teologická a kazatelská díla, digitalizován byl ale také misál pasovské diecéze (R 347), konvolut obsahující některé protihusitské texty (R 409) a sborník básní Jana Rosina z druhé poloviny 16. století (R 583).

 

Seznam dokumentů

Walafridus Strabus: Glossa ordinaria super Genesim et ExodumR 22; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Missale Romanum secundum ritum dioecesis PataviensisR 347; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Petrus Comestor: Historia scholasticaR 351; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Haymo, episcopus Halberstattensis: Expositio super Epistolas B. Pauli ApostoliR 386; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Textus variiR 409; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Sermones dominicales + Sermones de sanctisR 425; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Sententiae variae, praesertim de virtutibus et vitiis + SermonesR 430; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika
Johannes Rosinus Zatecensis: CarminaR 583; Benediktinské opatství Rajhrad; Muzeum Brněnska, p.o.; Rajhrad; Česká republika

Related Posts