Digitalizované kodexy Vědecké knihovny v Olomouci

Jste zde

Česky

Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2014 digitalizovala dva rukopisy s teologickým a homiletickýcm obsahem. Oba pocházejí z druhé poloviny 14. století, jeden byl součástí knihovny kláštera kartuziánů v Praze na Smíchově (M I 326), druhý patřil klášteru stejného řádu v Dolanech (M II 246).

 

Seznam dokumentů

Isidori Hispalensis SynonymaM II 246; Vědecká knihovna v Olomouci; Olomouc; Česká republika
Alberti Magni O. P. Sermones XXXII de Corpore ChristiM I 326; Vědecká knihovna v Olomouci; Olomouc; Česká republika

Related Posts