Partners

The project partners are of two kinds: technological and content partners, while some of them have both roles. The project is coordinated by the National Library of the Czech Republic. The technological coordination is ensured by AiP Beroun Ltd. and the administrative matters are supported by Cross Czech Prague.

Contact

You can e-mail us using following address: enrich.coordinators at manuscriptorium.com

Contact person of the coordinating organisation:

Zdenek Uhlir

National Library of the Czech Republic

Zdenek.Uhlir at nkp.cz

Technical coordinator:

Tomas Psohlavec

AIP Beroun

tomas.psohlavec at aipberoun.cz

The workpackage leaders are:

The other partners are:

The following non-Czech institutions have supported the project, expressing their willingness to become our associated partners:

  Institution City Country Type of Institution Data in Manuscriptorium Letter of Intent
1 Royal Library – National Library Stockholm Sweden NL yes yes
2 National Library of Moldova Kishinev Moldova NL yes yes
3 National Library of Kazakhstan Almaty Kazakhstan NL no yes
4 National Library of Serbia Belgrade Serbia NL no yes
5 University Library Carol I Bucharest Romania UL no yes
6 Serbian Academy of Science and Arts Belgrade Serbia AcadLib no yes
7 Fakulty of Natural Sciences and Mathematics Skopje Macedonia FacultyLib no yes
8 National Library of Romania Bucharest Romania NL yes yes
9 National Library of Latvia Riga Latvia NL no/testing samples  
10 National Library of Turkey Ankara Turkey NL yes yes
11 Library of the Lithuanian Academy of Sciences Vilnius Lithuania AcadLib yes  
12 University Library Budapest Hungary UL yes  
13 University Library Bratislava Slovakia UL yes  
14 Central Library of the Slovak Academy of Sciences Bratislava Slovakia AcadLib yes  
15 Lyceum Library Kežmarok Slovakia OthLib yes  
16 National Library Warsaw Poland NL yes  
17 National and University Library Zagreb Croatia NL yes  
18 Odessa State Research Library Odessa Ukraine ResearchL yes  
19 CIMEC Bucharest Romania OthLib no yes
20 University Library Szeged Hungary UL no yes
21 National Library of Korea Seoul Korea NL no/testing samples  
22 University Library Heidelberg Germany UL yes  
23 Patrimonio Nacional - Real Biblioteca Madrid Spain OthLib Contract Signed yes
24  Universidad Compultense Madrid Spain UL no/testing samples yes
25 University Library Minsk Belorussia UL no consulting to join
26 University Library Toruń Poland UL no/testing samples yes
27 University Library Zielona Gora Poland UL no/testing samples yes
28 University Library Lund Sweden UL no consulting to join
29 University Library Debrecen Hungary UL no yes
30 Latvian Academic Library Riga Latvia AcadLib no yes
31 Central Piarist Library Budapest Hungary Curch Library no consulting to join
32 University Library Freiburg Switzerland UL no consulting to join
33 Russian State Library Moscow Russia NL no/testing samples consulting to join
34 National Library of Austria Vienna Austria NL no consulting to join
35 National Library of Belarus Minsk Belarus NL contract signed/testing samples yes
36 REgional Library Brasov Romania Research Library no yes

 

Czech Manuscriptorium Partners

No. Name English Location
Libraries
1 Národní knihovna České republiky National Library of the Czech Republic Prague
2 Knihovna AV ČR Library of the Czech Academy of Sciences Prague
3 Městská knihovna v Praze Prague City Library Prague
4 Moravská zemská knihovna Moravian Library Brno
5 Státní technická knihovna State Technical Library Prague
6 Vědecká knihovna v Olomouci Research Library Olomouc
7 Národní lékařská knihovna National Library of Medicine Prague
8 Krajská knihovna Vysočiny Regional Library of Vysočina Havlíčkův Brod
9 Národní pedagogická knihovna Komenského Comenius National Pedagogical Library Prague
10 Studjní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Pilsen Regional Research Library Plzeň
Museums and galleries
11 Moravská galerie v Brně Moravian Gallery Brno
12 Moravské zemské muzeum v Brně Moravian Museum Brno
13 Muzeum Mladoboleslavska Mladá Boleslav Regional Museum Mladá Boleslav
14 Muzeum východních Čech Museum of Eastern Bohemia Hradec Králové
15 Národní muzeum National Museum Prague
16 Národní muzeum - Pracoviště Plzeň National Museum - Pilsen Department Plzeň
17 Památník národního písmenictví Museum of Czech Literature Prague
18 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Dr. Hostaš Ethnographical Museum Klatovy
19 Vlastivědné muzeum v Olomouci Ethnographical Museum Olomouc
20 Východočeské muzeum Pardubice Museum of Eastern Bohemia in Pardubice Pardubice
21 Západočeské muzeum v Plzni Museum of Western Bohemia Plzeň
22 Muzeum Brněnska Brno Regional Museum Brno
23 Muzeum Českého ráje v Turnově Museum of Český Ráj Turnov
24 Krajské muzeum Karlovarského kraje Carlsbad Regional Museum Karlovy Vary
Archives
25 Státní okresní archiv State Regional Archive Jihlava
26 Státní oblastní archiv Litoměřice-Louny State Regional Archive Litoměřice-Louny Litoměřice
27 Státní oblastní archiv v Zámrsku State Regional Archive Zámrsk
28 Národní archiv National Archive Praha
29 Státní oblastní archiv v Praze State Regional Archive in Prague Kutná Hora
30 Archiv města Brna Brno City Archive Brno
Church Institutions
31 Arcibiskupství Olomoucké Olomouc Archbishopric Olomouc
32 Klášter premonstrátů Teplá Praemonstratensian Monastery Teplá
33 Královská kanonie premonstrátů na Strahově Royal Canonry of Premonstratensians at Strahov Prague
Other institutions
34 Pražská konzervatoř Prague Conservatory of Music Prague
35 Evangelická teologická fakulta UK Evangelical Theological Faculty at the Charles University Prague
36 Katedra botaniky a fyziologie rostlin na České zemědělské univerzitě v Praze Chair of Botanics and Physiology of Plants at the Czech University of Agriculture Prague
37 Kabinet pro klasická studia FÚ AV ČR Centre for Clssical Studies, Czech Academy of Sciences Prague
38 Parlamentní knihovna Parliamentary Library Prague
39 Ústav pro jazyk český AV ČR Institute for Czech Language, Czech Academy of Sciences Prague
40 Etnologický ústav AV ČR Ethnological Institute, Czech Academy of Sciences Prague
41 Vojenský historický ústav Institute of Military History Prague
Private Collections
42 MUDr. Jan Pajerek MUDr. Jan Pajerek Prague
43 Soukromá sbírka 1 Private Collection no. 1 Prague