ENRICH – European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage

A kulturális örökségre vonatkozó információforrások európai hálózata

Az ENRICH (gazdagítás) címmel indított ú.n. célzott projektet az Európai Unió eContentPlus, a digitális formában rendelkezésre álló információk nemzetközi hasznosításának továbbfejlesztését támogató programja keretében finanszírozza. A projektet 2007. december 3-án a Prágában tartott nemzetközi értekezlettel indították útjára a résztvevő országok képviselői.

A projekt célja, hogy Európa különböző kulturális intézményeiben fellelhető kézirat- és ősnyomtatvány vagyon digitalizált formában elérhető részéhez egységes és hatékony hozzáférést biztosítson anélkül, hogy a felhasználónak foglalkoznia kellene az egyes rendszerek sajátosságaiból adódó különbségekkel. Más szóval egy közösen használható virtuális gyűjteményt kíván a projekt létrehozni elsősorban a kutatók, valamint az szélesebb körű érdeklődők számára.
 
A projekt a prágai Nemzeti Könyvtár által kialakított "Manuscriptorum" digitális könyvtár eddigi tapasztalataira és anyagára épül, mely a   http://www.manuscriptorium.eu honlapon érhető el. Ez jelenleg 46 cseh és külföldi gyűjtemény digitalizált változatához biztosít hozzáférést. 
Az ENRICH projekt hivatalos célkitűzése, hogy az európai nemzeti könyvtárak eddig digitalizált kézirat/ősnyomtatvány/régi illetve ritka könyvállományának mintegy 85%-át egységesen és közvetlenül hozzáférhetővé tegye az Interneten keresztül. Ezt a digitalis gyűjteményt a jövőben további értékes anyaggal egészítik ki a résztvevő országok egyetemi és egyéb könyvtárai. A konzorcium végeredményben mintegy 5 millió digitalizált oldal tartalmához kíván hozzáférést biztosítani.
 
A projekt alapját képező Manuscriptorum digitalis könyvtár 15 éves fejlesztői munka eredményeként jött létre, melyet a Cseh Köztársaság nemzeti könyvtára és az AIP Beroun Ltd. cég együttműködve hajtott verge. Ez jelenleg a leggazdagabb digitalizált kézirat-gyűjtemény Európában, mely már 1 millió oldalnyi digitalizált anyagot tesz hozzáférhetővé, biztonságos digitalis archivummal rendelkezik. A digitalizálással kapcsolatos munkát a cseh állam támogatta. A felhasználók, akiknek kb. 50%-a a Cseh Köztársaságon kívülről származik, cseh és angol nyelven kereshetnek. A rendszer egy változata a középiskolák oktatási tevékenységét is segíti. A kezdeményezés létrejöttében nagy szerepe volt az UNESCO "Világmemória" című programjának, amiért a cseh Nemzeti Könyvtárat az UNESCO 2005-ben a Jikji díjjal jutalmazta. A Manuscriptorum létrahozatalával kapcsolatos munka tapasztalatait, az abból adódó ismereteket azóta más ország hasznosította.   
 
A Manuscriptorum a hatékonynak bizonyult XML rendszerre épít, amelynek egyik fontos része a kéziratok elektronikus leirására szolgáló, TEI-re (szöveg-kódolási kezdeményezésre) épített európai MASTER formátum alkalmazása. A digitalis adatokat a cseh AiP Beroun Ltd. cég által üzemeltetett számítógépes adatbázis szolgáltatja.  Az ENRICH projekt eredményeként sokkal több adat válik hozzáférhetővé Európa számos részéből.  A dokumentumokat leíró u.n. meta-adatokat a központi adatbázis céljaira a nemzetközi OAI (nyitott archivum) protokol alkalmazásával fogja a projekt összegyűjteni. A dokumentumok leírását olyan kapcsolati adatok egészítik ki, melyek a leírást összekötik a résztvevő intézmények adatbázisaiban tárolt képekkel. A szükséges átalakítások elvégzése érdekében a projekt minden résztvevő intézménynél megfelelő számítógépes programokat kíván telepíteni. 
 Speciális on-line eszközök fejlesztésén dolgoznak annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Manuscriptorium sémával történő együttműködést, nevezetesen a metaadatok kompatibilis strukturálását azon partnerek számára is, akik bár digitális adatokkal rendelkeznek,de prezentációs eszközökkel nem és adataikat hozzáférhetővé szeretnék tenni.
 
Az ENRICH útján kiszolgálni kívánt felhasználói körbe maguknak a dokumentumoknak  tulajdonosai, könyvtárak, múzeumok és archívumok, kutatók és hallgatók, politikusok és általában a kultúrális mult iránt  érdeklődők tartoznak. Ez a projekt lehetővé teszi számukra az érdeklődési körükbe vágó dokumentumok keresését és elérését, melyekhez más módon nehezen férnének hozzá. Emellett strukturált teljes szövegű történelmi anyagok, kutatási források, különböző szemléltető adatok (audio és video file-ok) illetve számos történelmi térkép elérését is lehetővé teszi. Az ENRICH konzorcium szoros együttműködést tervez az TEL-el  (Európai Könyvtár - The European Libary) és az Európai Digitális Könyvtár alkotóelemévé fog válni, amint ez megvalósul.
 
A felhasználók számára olyan eszközök állnak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik, hogy saját dokumentumaikat és digitális könyvtáraikat a Manuscriptoriumban létrehozzák. Ez az alkalmazás több nyelven biztosít hozzáférést a Manuscriptoriumhoz és éppúgy mint a többnyelvű ontologiák engedélyezi a keresést adott nyelven és az adatok visszanyerését a forrás nyelven.
 
Az ENRICH konzorcium 18 partnerből áll és a projektet számos egyéb intézmény támogatja.
 
A projektet a Cseh Nemzeti Könyvtár (National Library of the Czech Republic) két cseh partnerrel - az AiP Beroun Ltd. céggel és a Crossczech Prague Inc. céggel közösen irányítja:
 
Az első két cseh intézmény vezető szerepet tölt be, éppúgy mint az Oxford University Computing Services, az Universita degli Studi di Firenze - Centro per la comunicazione e l'integrazione dei media, az Institute of mathematics and informatics Vilnius-ban, a SYSTRAN Paris és  a National Library of Spain. További fontos technikai partnerek: Kobenhavns Universitet - Nordisk Foskningsinstitut, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, University Library Vilnius, University Library Wrocaw, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fra?um Reykjavík-ban,  Computer Science for the Humanities - Cologne University,  St. Pölten Diocese Archive (Monasterium project, Ausztria), National and University Library of Iceland, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pozna Supercomputing and Networking Centre.
 
Az együttműködés iránti érdeklődést kifejzték további nemzeti könyvtárak, nevezetesen Magyarországon, Kazasztánban, Moldovában, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában és Törökországan éppúgy, mint a pozsonyi, bukaresti és heidelbergi könyvtárak. A tagok listája a projekt időtartama alatt remélhetőleg tovább fog bővülni.